Dziwne.

będzie go kusiło, aby jej pomóc.
- Cięcie!

murku.
- No i najwyższy, kurwa, czas - dodał.
1) rodzaj umówionej pracy: ....................................................................
wspólnego.
w pracy.
Jak zwykle postawił na swoim. Carrie została jego
pożegnanie do niego i Susan.
brata zerwało mu z twarzy maskę obojętności.
• rozróżniać pojęcia z obszaru podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
opieki w odniesieniu do potrzeb i problemów podopiecznego z uwzględnieniem
go i podszedł do kobiety. - Proszę wziąć tyle, ile


wóz?

Tony czuł, że wszyscy go pilnie obserwują. Znów
samotności. Wiedząc, że Irina śpi kamiennym snem,
- Ja? - warknął, mierząc ją wściekłym wzrokiem.

- Wezwano go do Londynu, zanim wróciłam. Pewnie

– Dosyć! – Miała łzy w oczach. – Na miłość boską, nic nie wiem o morderstwach! To
powiedziały mu wszystko.
Montoya przypisywał to bezczynności, brakowi pracy, myślał, że to niesprawność tak go

Etap praktyczny egzaminu

– Kim ona jest? Kto cię zatrudnił? – zapytał.
– Świetnie. Załatwimy to na posterunku. – Bentz ciągnął go w stronę samochodu.
winy. Potrafisz to, Bentz. Tu, w Los Angeles, wszyscy o tym wiedzą.